Den 11 oktober 1928 namngavs Gjuterigatan i Marielund.

Gatan är namngiven efter Söderströms Gjuteri och Mekaniska Verkstad, allmänt kallat ”Lilla Gjuteriet”. Kvarteret Gjutaren intill gatans södra sträckning fick sitt namn samtidigt. Söderströms startade sin verksamhet 1867 och tillverkade i första hand ångpannor. Fastigheten och rörelsen togs 1965 över av verkstadsföretaget Noss AB.

Före 1928 hette gatan Nygatan.

(Gjuterigatan 1956. Foto: Åke Wastesson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)