Den 11 oktober 1928 namngavs Gjuterigatan i Marielund.

Gatan är namngiven efter Söderströms Gjuteri och Mekaniska Verkstad, allmänt kallat ”Lilla Gjuteriet”. Kvarteret Gjutaren intill gatans södra sträckning fick sitt namn samtidigt. Söderströms startade sin verksamhet 1867 och tillverkade i första hand ångpannor. Fastigheten och rörelsen togs 1965 över av verkstadsföretaget Noss AB.

(Gjuterigatan 1956. Foto: Åke Wastesson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.