Den 11 oktober 1928 namngavs Blekingegatan i Marielund.

Namnet hämtades ur gruppen ”landskapsnamn” som är vanlig i stadsdelen ända sedan 1889.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.