Kvarteret Exporten

Kvarteret Exporten

Den 18 februari 1915 namngavs kvarteret Exporten på Sylten. Namngrupp ”industrianknytning”. Stadsplanen för det nya östra handels- och industriområdet fastställdes 1915 och ”med tanke på ändamålet med området ifråga eller att tjäna till tomter åt industrien och...
Kvarteret Flöjten

Kvarteret Flöjten

Kvarteret Flöjten i Sylten namngavs senast 1879. De musikaliska namnen Flöjten och Trumman inspirerades av grannkvarteret Triangeln, som dock hade fått sitt namn av sin ursprungliga form. (Lithografiska AB i kvarteret Flöjten vid Östra Promenaden år 1922. Foto: Gustaf...
Färjegatan

Färjegatan

Den 25 maj 1967 namngavs Färjegatan i Sylten. Gatan är döpt efter den bilfärja som gick härifrån till Händelö i början av 1960-talet. Färjan var den enda förbindelsen med Händelö sedan Lindökanalen anlagts och då Händelöbron stod klar 1965 upphörde färjetrafiken....

Sylten

De vattensjuka ängarna på Strömmens södra sida kallades sedan gammalt Södra Sult och senare Södra Sylten. Namnet hör ihop med ordet sylta som är vanligt i lokala ortnamn och betyder låg havsstrand, kärr eller myr. Sylten och Saltängen betyder ungefär samma sak. Den...
Syltenvägen

Syltenvägen

Syltenvägen löper nedanför Syltberget. Namnet är känt första gången 1930 men vägen är fanns redan när Konst- och industriutställningen arrangerades i Sylten 1906. De vattensjuka ängarna på Strömmens södra sida kallades sedan gammalt Södra Sult och senare Södra Sylten....