Sjötullsrondellen

Sjötullsrondellen

Sjötullsrondellen i Sylten namngavs den 23 augusti 2010. Rondellen utgör korsningen mellan Sjötullsgatan och Söderleden. Sjötullen, som gav Sjötullsgatan dess namn, var stadens tullgräns mot havet. Åren 1622–1810 betalades stadstull (lilla tullen) för handelsvaror som...
Kvarteret Exporten

Kvarteret Exporten

Den 18 februari 1915 namngavs kvarteret Exporten på Sylten. Namngrupp ”industrianknytning”. Stadsplanen för det nya östra handels- och industriområdet fastställdes 1915 och ”med tanke på ändamålet med området ifråga eller att tjäna till tomter åt industrien och...
Kvarteret Flöjten

Kvarteret Flöjten

Kvarteret Flöjten i Sylten namngavs senast 1879. De musikaliska namnen Flöjten och Trumman inspirerades av grannkvarteret Triangeln, som dock hade fått sitt namn av sin ursprungliga form. (Lithografiska AB i kvarteret Flöjten vid Östra Promenaden år 1922. Foto: Gustaf...
Färjegatan

Färjegatan

Den 25 maj 1967 namngavs Färjegatan i Sylten. Gatan är döpt efter den bilfärja som gick härifrån till Händelö i början av 1960-talet. Färjan var den enda förbindelsen med Händelö sedan Lindökanalen anlagts och då Händelöbron stod klar 1965 upphörde färjetrafiken....

Sylten

De vattensjuka ängarna på Strömmens södra sida kallades sedan gammalt Södra Sult och senare Södra Sylten. Namnet hör ihop med ordet sylta som är vanligt i lokala ortnamn och betyder låg havsstrand, kärr eller myr. Sylten och Saltängen betyder ungefär samma sak. Den...