Sjötullsrondellen i Sylten namngavs den 23 augusti 2010.

Rondellen utgör korsningen mellan Sjötullsgatan och Söderleden. Sjötullen, som gav Sjötullsgatan dess namn, var stadens tullgräns mot havet. Åren 1622–1810 betalades stadstull (lilla tullen) för handelsvaror som skulle säljas i staden. I Norrköping skedde det vid någon av de fyra tullarna: Sjötullen, Norrtull, Södertull och Västertull.

(Sjötullsrondellen år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)