Ledungsrondellen

Ledungsrondellen

Ledungsrondellen mellan Risängen och Sylten namngavs den 30 juni 2015. Namnet hämtades från kvarteret Ledungen strax söder om cirkulationsplatsen. Kvarteret och den intilliggande Ledungsgatan fick sina namn 1919 med följande motivering: ”Namnet på den uråldriga gamla...
Surgatan

Surgatan

Den 13 juni 1963 namngavs Surgatan i Sylten. Namnets bakgrund är okänd. Gatan utgjorde ursprungligen en del av Risängsgatan men fick ett eget namn sedan den nya Ledungsplan skurit av den.
Mäklaregatan

Mäklaregatan

Den 29 april 1970 namngavs Mäklaregatan i Sylten. Namnet hör till gruppen ”hamnverksamheter”. En skeppsmäklare är en redares eller fartygsoperatörs representant i en hamn.
Kvarteret Triangeln

Kvarteret Triangeln

Kvarteret Triangeln var trekantigt då det fick sitt namn 1728, men utökades 1915 och blev fyrkantigt. (Spårarbeten utanför spårvagnshallen i kvarteret Triangeln år 1912. Ur Järnvägsmuseets samlingar)