Kvarteret Triangeln

Kvarteret Triangeln

Kvarteret Triangeln var trekantigt då det fick sitt namn 1728, men utökades 1915 och blev fyrkantigt. (Spårarbeten utanför spårvagnshallen i kvarteret Triangeln år 1912. Ur Järnvägsmuseets samlingar)    
Tegelängsgatan

Tegelängsgatan

Tegelängsgatan i Sylten namngavs den 2 december 1915. Tegelängsgatan sträcker sig genom den gamla Tegelängen där det förr fanns ett tegelbruk och några stugor fortfarande på 1930-talet kallades Tegelängen. Ängen låg mellan staden och tegelbruket vid Syltberget (1719)...
Sjötullsgatan

Sjötullsgatan

Sjötullsgatan är känd första gången på 1848 års stadskarta. Gatan löpte österut från Sjötullen – stadens tullgräns mot havet. Stadstull, eller lilla tullen, var en införselavgift som 1622–1810 togs ut på handelsvaror som skulle säljas i staden. Den betalades i...
Röda stugans gata

Röda stugans gata

Röda stugans gata i Sylten namngavs den 22 september 1938. Namnet valdes för att ”bevara minnet av ett känt, numera nedrivet utvärdshus, beläget ungefär vid gatans norra ändpunkt”. Röda Stugan återfinns på kartor över Norrköping sedan 1785 och räknas som stadens...