Kvarteret Hamburg i Sylten namngavs den 25 augusti 1975.

Namngrupp ”geografiska namn”.

(Kvarteret Hamburg vid Sjötullsgatan. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.