Kvarteret Hamburg i Sylten namngavs den 25 augusti 1975.

Namngrupp ”geografiska namn”.

(Kvarteret Hamburg vid Sjötullsgatan. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)