Tegelängsgatan i Sylten namngavs den 2 december 1915.

Tegelängsgatan sträcker sig genom den gamla Tegelängen där det förr fanns ett tegelbruk och några stugor fortfarande på 1930-talet kallades Tegelängen. Ängen låg mellan staden och tegelbruket vid Syltberget (1719) och här hade den inflyttade stockholmaren Anders Nyman 1708 startat ett repslageri.

(Kooperativa förbundets margarinfabrik på Tegelängsgatan. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens minnen, Norrköpings stadsarkiv)