Sleipners historikgrupp har lokaliserat klubbens första hemmaplan. När utställningen kom till Sylten fick “Randigt” flytta sig.

Läs artikeln: Norrköpings Tidningar

(Sleipner 1904)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.