Kvarteret Beckershov

Kvarteret Beckershov

Kvarteret Beckershov i Marielund namngavs den 27 januari 1942. I kvarteret låg 1942 ännu fastigheten Beckershov, längst ut i det nordvästra hörnet av Norrköpings stads område, där ett stort antal arbetare från stadens industrier bodde. Här hade Abel Becker (död 1698)...
Kvarteret Renen

Kvarteret Renen

Den 30 januari 1889 namngavs kvarteret Renen i Marielund. Namngrupp ”djur”. (Blomska stiftelsen vid Norra Promenaden i kvarteret Renen vid invigningen 1919. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)