Bergslagsgatan

Bergslagsgatan

Den 30 januari 1889 namngavs Bergslagsgatan i Marielund. Namnet kan syfta på norra Östgöta bergslag med Finspång, Hällestad och Vånga som huvudorter. Bergslagsgatans västra sträckning utgjorde fram till 1956 en del av vägen till Finspång och drätselkammarens...
Gjuterigatan

Gjuterigatan

Den 11 oktober 1928 namngavs Gjuterigatan i Marielund. Gatan är namngiven efter Söderströms Gjuteri och Mekaniska Verkstad, allmänt kallat ”Lilla Gjuteriet”. Kvarteret Gjutaren intill gatans södra sträckning fick sitt namn samtidigt. Söderströms startade sin...
Blekingegatan

Blekingegatan

Den 11 oktober 1928 namngavs Blekingegatan i Marielund. Namnet hämtades ur gruppen ”landskapsnamn” som är vanlig i stadsdelen ända sedan 1889.
Himmelstadlunds herrgård och brunnsmiljö

Himmelstadlunds herrgård och brunnsmiljö

Himmelstadlunds herrgård har gamla anor. Namnet är belagt redan 1384 (Hemblastad) och torde äldst vara benämningen på den för länge sedan avhysta byn som låg inom hällristningsområdet väster om nuvarande gårdsanläggning. Gården bestod enligt uppgift 1665 endast av två...

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.