Kvarteret Grävlingen i Marielund namngavs den 30 januari 1889.

Namngrupp ”djur”.

(Matteusskolan i kvarteret Grävlingen. Ur Fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)