Den 30 januari 1889 namngavs kvarteret Renen i Marielund.

Namngrupp ”djur”.

(Blomska stiftelsen vid Norra Promenaden i kvarteret Renen vid invigningen 1919. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)