Kvarteret Lokföraren i Marielund namngavs den 11 oktober 1928.

Namngrupp ”järnväg”. Eftersom kvarteren ligger längs med järnvägen och ”kan sägas hava formen av ett tågsätt, hava delegerade trott sig finna en lämplig, därom erinrande namnsättning genom benämningarne Stinsen, Lokföraren, Konduktören och Passageraren.”

(Stockholmsvägen med kvarteret Lokföraren till höger. Vykort. Okänt årtal)