Krematorievägen

Krematorievägen

Den 30 november 1992 namngavs Krematorievägen i Marielund. Vägen löper från Norra Promenaden till Norrköpings krematorium som är byggt 1938 och ritat av stadsarkitekten Kurt von Schmalensee. Här finns också Krematorielundens begravningsplats.
Almstagatan

Almstagatan

Den 11 oktober 1928 namngavs Almstagatan i Marielund. Gatan anlades i den så kallade Almstadjorden mellan Finspångsvägen och Stockholmsvägen. Gården Almstad omtalas i början av 1800-talet. I stadsfullmäktiges protokoll konstateras att Almstagatan är ”ur uttalssynpunkt...
Erikslundsplan

Erikslundsplan

Den 19 mars 1942 namngavs Erikslundsplan i Marielund. Ligger intill kvarteret Erikslund som hade fått sitt namn tidigare samma år. Erikslund var en fastighet som styckades av från Blommelund på 1880-talet.
Bergslagsgatan

Bergslagsgatan

Den 30 januari 1889 namngavs Bergslagsgatan i Marielund. Namnet kan syfta på norra Östgöta bergslag med Finspång, Hällestad och Vånga som huvudorter. Bergslagsgatans västra sträckning utgjorde fram till 1956 en del av vägen till Finspång och drätselkammarens...
Gjuterigatan

Gjuterigatan

Den 11 oktober 1928 namngavs Gjuterigatan i Marielund. Gatan är namngiven efter Söderströms Gjuteri och Mekaniska Verkstad, allmänt kallat ”Lilla Gjuteriet”. Kvarteret Gjutaren intill gatans södra sträckning fick sitt namn samtidigt. Söderströms startade sin...
Blekingegatan

Blekingegatan

Den 11 oktober 1928 namngavs Blekingegatan i Marielund. Namnet hämtades ur gruppen ”landskapsnamn” som är vanlig i stadsdelen ända sedan 1889.