Den 11 oktober 1928 namngavs Himmelstalundsvägen i Marielund.

Gatan ledde ursprungligen från Stockholmsvägen och ända fram till Himmelstalunds gård, men blev senare avskuren från nuvarande Himmelstadlundsallén av Beckershov, Finspångsvägen och Norra kyrkogården.