Himmelstadlunds herrgård har gamla anor. Namnet är belagt redan 1384 (Hemblastad) och torde äldst vara benämningen på den för länge sedan avhysta byn som låg inom hällristningsområdet väster om nuvarande gårdsanläggning.

Gården bestod enligt uppgift 1665 endast av två stugor. Något senare, 1670, inrättades här ett garveri som var i verksamhet fram till ryssarnas härjningar 1719. egendomen förvärvades 1728 av prosten Reinerus Broocman vars son Fredrik Broocman (känd för sina östgötaskildringar) blev den som uppförde nuvarande herrgård.

En allé förbinder herrgården norrut med Himmelstadlunds brunnsområde som är bebyggt med brunnssalong, brunnshotell, krog och ett uthus. Hälsobrunnar i närheten till städerna var vanliga under 1700- och 1800-talen. I Norrköping var det läkaren Magnus Gabriel von Block som 1708 upptäckte hälsobrunnen vid Himmelstadlund. Brunnsdrickningen skall ha upphört på 1860-talet i samband med en koleraepidemi.

Förutom brunnsverksamhet drevs värdshus- och krogrörelse. Brunnsområdet hade stor betydelse för den sociala gemenskapen. Här fanns dansbanor och kägelbanor, här anordnades teaterföreställningar och fyrverkerier.

Bebyggelseregistret (Källa: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1986-03-21, Dnr 11.392-769-84)

(Himmelstalunds brunssalong. Foto: Jan Ainali  (Wikimedia CC-BY-SA-3.0))