Den 7 juni 1994 namngavs Himmelstadlundsallén i Marielund.

Allén leder till Himmelstalunds gård.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.