Den 7 juni 1994 namngavs Himmelstadlundsallén i Marielund.

Allén leder till Himmelstalunds gård.