Den 7 juni 1994 namngavs Himmelstadlundsallén i Marielund.

Allén leder till Himmelstalunds gård.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.