Lindöhällsvägen

Lindöhällsvägen

Den 14 november 1935 namgavs Lindöhällsvägen i Lindö. Vägen ”sträcker sig längs krönet av Lindöåsen förbi den plats, benämnd Lindöhäll, där förr Lindö gamla restaurant var belägen”. Lindöhäll var matställe med punchveranda och dansbana en bit in på 1900-talet. Den...
Kvarteret Jorden

Kvarteret Jorden

Den 8 oktober 1984 namngavs kvarteret Jorden i Lindö. Namngrupp ”solsystemet”. ”Eftersom det varit svårt att finna namn med anknytning till området, föreslås ett nytt neutralt gruppnamn inom området, Himlakroppar, med underavdelningarna Solsystemet inom Bergaområdet...
Fyrvaktargatan

Fyrvaktargatan

Den 24 september 1970 namngavs Fyrvaktargatan i Lindö. Namngrupp ”båtar och hav”. Namnet Fyrvaktargatan fastslogs redan 1967, men när stadsplanen för kvarteret ändrades skapades istället tre återvändsgator. Den mellersta av dem fick överta det gamla...