Kvarteret Farleden i Lindö namngavs den 8 maj 1967.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”. Kvarteret ligger vid Lindökanalen, farleden in till Norrköping.