Lindö

år 1899 köpte grosshandlaren Carl Teodor Du Rietz (1852–1924) Lindö säteri med de underlydande gårdarna Rosendal och Skår. Samma år bildade han AB Lindö Säteri vars affärsidé var att sälja ut avstyckad mark. ”Hans målsättning torde ha varit att vid Bråviken utanför...

Lindö

Lindö, säteri i S:t Johannis s:n af Lösings h:d. Lindö tillhörde under 1200-talet konung Erik XI:s gemål, drottning Karin samt skänktes omkring 1250 af henne till Gudhems kloster. Enligt Tham skulle egendomen omkring 1500 hafva tillhört riksrådet och...
Pråmgatan

Pråmgatan

Den 30 oktober 1969 namngavs Pråmgatan i Lindö. Namnet hämtas från kategorin “sjö, hav och båtar” – liksom så många andra i stadsdelen.
Du Rietzvägen

Du Rietzvägen

Den 14 november 1935 namngavs Du Rietzvägen i Lindö. Gatan fick sitt namn till minne av ”Lindö villasamhälles skapare grosshandlaren C. Th. Du Rietz”. Carl Teodor Du Rietz (1852–1924) i Norrköping köpte 1899 Lindö säteri med de underlydande hemmanen Skår och Rosendal....