Kvarteret Jorden

Kvarteret Jorden

Den 8 oktober 1984 namngavs kvarteret Jorden i Lindö. Namngrupp ”solsystemet”. ”Eftersom det varit svårt att finna namn med anknytning till området, föreslås ett nytt neutralt gruppnamn inom området, Himlakroppar, med underavdelningarna Solsystemet inom Bergaområdet...
Fyrvaktargatan

Fyrvaktargatan

Den 24 september 1970 namngavs Fyrvaktargatan i Lindö. Namngrupp ”båtar och hav”. Namnet Fyrvaktargatan fastslogs redan 1967, men när stadsplanen för kvarteret ändrades skapades istället tre återvändsgator. Den mellersta av dem fick överta det gamla...
Kvarteret Galären

Kvarteret Galären

Den 8 maj 1967 namngavs kvarteret Galären i Lindö. Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”. (Pamusvägen 69 i kvarteret Galären. Ur fotosamlingen Gamla Swartzens minnen, Norrköpings stadsarkiv)