Kvarteret Aktern i Lindö namngavs den 28 mars 2017.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.

(Två nybyggda flerfamiljshus vid Lindövägen i kvarteret Aktern år 2023)