Mästermansgatan

Mästermansgatan

Mästermansgatan i Lindö namngavs den 21 juni 1972. Berget mellan Långtorpsvägen och Östanvägen kallades Galgberget. ”De gamle sa, att där varit galge”, noteras i inventeringen av ortnamn 1939. En mästerman var en bödel. Gatan hette Mästermansvägen...
Kvarteret Regnbyn

Kvarteret Regnbyn

Den 1 juni 1970 namngavs kvarteret Regnbyn i Lindö. Kvarteret var från början placerat något längre norrut, men flyttades 1997 när området skulle bebyggas. Namngrupp ”väder”.
Aktergatan

Aktergatan

Den 23 april 1990 namngavs Aktergatan i Lindö. Namnberedningens motivering löd: ”Gator inom angränsande delar av Lindö har namn med anknytning till sjö, hav och båtar, varför det kan vara lämpligt att även denna gata får samma anknytning, förslagsvis...