Kvarteret Korpen

Kvarteret Korpen

Korpen hör till 1728 års kvartersnamn i Gamla staden. Kvarteret torde höra till den zoologiska namngruppen även om Arthur Nordén försökte hitta en historisk förklaring. I kvarteret ”har bott en gammal läkare, som mindre befattade sig med sin vetenskap än ’med ett den...
Kvarteret Blomman

Kvarteret Blomman

Kvartersnamnet Blomman i Gamla staden är belagt första gången 1876. Namngrupp ”blommor”. Kvarteren Blomman och Sippan anlades strax söder om det gamla kvarteret Liljan. (Villa Flora i kvarteret Blomman, där stadsbiblioteket numera ligger, 1918. Foto: Gustaf Lidberg....
Kvarteret Hörnet

Kvarteret Hörnet

Kvartersnamnet Hörnet omtalas första gången 1876. Kvarteret bildade ett hörn där Södra Promenaden och Västra Promenaden möttes. (Demonstration framför Kristinaskolan i kvarteret Hörnet den 1 maj 1917. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)...

Filmer om S:t Olai kyrkas historia

I en serie filmer kommer Peter Kristensson berätta om S:t Olai kyrkas historia. Den första handlar om rysshärjningarna 1719. Filmerna görs av av Annelie Tollerå, kommunikatör på Svenska kyrkan i Norrköping. Del 2: Kröningen 1800
Kvarteret Kronan

Kvarteret Kronan

Kvarteret Kronan i Gamla staden var namngivet 1728. Namngrupp ”riksregalierna”. Kvartersnamnen Kronan, Spiran, Svärdet och Äpplet samt senare Nyckeln syftar på riksregalierna – värdighetstecken i statlig ägo som symboliserar kunglig eller furstlig status. De svenska...
Spången

Spången

Den första gångspången över Strömmen anlades 1802 på initiativ av lagman John Swartz. Den skadades av isen 1805, förstördes delvis 1822 och spolades 1859 i väg ”till ansenligt stycke af strömflöde”. År 1862 byggdes en ny spång i gallerverk av järn: 93 meter lång och...