Hörsalsparken

Hörsalsparken

Hörsalsparken anlades 1911 i samband med att S:t Johannes gamla kyrka byggdes om till hörsal (invigd 1913). Norrköpings stad hade 1902 köpt hela kvarteret Landskyrkan och området hade varit kyrkogård fram till dess att Södra kyrkogården invigdes 1814. En mängd...
Prästgatan

Prästgatan

Prästgatan, som hör till 1769 års gator, fick sitt namn av S:t Olai prästgård i sydvästra hörnet av korsningen Prästgatan – Drottninggatan. Prästgårdstomten hade i århundraden tillhört S:t Johannes kyrka som låg bredvid, men den överfördes senare till...
Gamla torget

Gamla torget

Gamla torget är stadens äldsta torg. Namnet är belagt tidigast 1728, men torget har medeltida anor. Här tros marknadsplatsen i Norrköping ha uppstått och här låg den första kyrkan, S:t Johannes (där Hörsalen nu ligger). Även det äldsta kända rådhuset (i kvarteret...
Hamngatan

Hamngatan

Hamngatan i Gamla staden har fått sitt namn efter läget vid den dåtida fiskhamnen och finns första gången med på en karta 1848. (Torghandel vid Hamngatan. Foto ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Nya Rådstugugatan

Nya Rådstugugatan

Nya Rådstugugatan hette Rådstugugatan 1769 och fick i början av 1900-talet sitt nuvarande namn. Den är uppkallad efter rådhuset som sedan 1734 låg vid gatan. Fram till stadsbranden 1655 låg stadens rådstuga vid Gamla torget och därefter höll stadens styresmän till i...
Järnbrogatan

Järnbrogatan

Gatan löper från Gamla torget till Järnbron (nuvarande Gamlebro). Namnet Järnbrogatan finns på en karta från 1848. En bro på platsen omnämns redan på 1330-talet. Järnbron byggdes av gjutjärn 1830–1832. Drygt 100 år senare – vid jultid 1938 – invigdes den nuvarande,...