Hamngatan i Gamla staden har fått sitt namn efter läget vid den dåtida fiskhamnen och finns första gången med på en karta 1848.

(Torghandel vid Hamngatan. Foto ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)