Hamngatan har fått sitt namn efter läget vid den dåtida fiskehamnen och finns första gången med på en karta 1848.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.