Kvarteret Rådstugan i Gamla staden var namngivet 1728.

Fram till stadsbranden 1655 låg stadens rådstuga vid Gamla torget och därefter höll stadens styresmän till i provisoriska byggnader, men när staden återuppbyggdes efter ryssarnas härjningar 1719 uppfördes ett nytt rådhus i det kvarter som skulle få namnet Rådstugan. Det två våningar höga stenhuset stod klart 1734 och inrymde bland annat rådhusrätt, kansli, arkiv, stadsvaktens rustkammare och stadskällaren. År 1906 beslutade stadsfullmäktige att bygga ett nytt rådhus på samma plats och 1910 invigdes det nuvarande rådhuset, ritat av Isak Gustaf Clason.

(Gamla rådhuset i kvarteret Rådstugan. Fotograf okänd. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)