Lokatten hör till de zoologiska kvartersnamnen från 1728–1729: Duvan, Gåsen, Hjorten (finns ej kvar), Korpen, Laxen (finns ej kvar), Lokatten, Markattan, Pelikan och Vimman (finns ej kvar).

(Gamla brandstationen i kvarteret Lokatten 1925. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.