Rådhuset

Rådhuset

Norrköpings rådhus tog mer än tre år att uppföra och byggkostnaden uppgick till 1,7 miljoner kronor. Från början rymde byggnaden polis, rådhusrätt och magistrat, byggnads- och hälsovårdsnämnd, stadsfogde-, vattenlednings-, mantals- och byggnadskontor, stadskassans...
Ringborgska huset

Ringborgska huset

Ringborgska huset uppfördes 1784, byggherren hette Cederhjelm. Den ansenliga byggnaden i gustaviansk stil av reveterat timmer i två våningar och vindsvåning har vertikala lisener mellan fönsteraxlarna och brutet tak med valmade gavelspetsar. 1914 företogs en större...
S:t Olofsskolan

S:t Olofsskolan

S:t Olofsskolan byggdes 1908 som centralskola, med skoladministration, skolbibliotek, specialundervisning och andra funktioner som skulle betjäna de yttre skolorna. Skolbyggnaden ritades av Carl Bergsten och blev ett av hans mer inspirerade verk, klart påverkad av...
Sjukhusbyggnaderna i kvarteret Varvet

Sjukhusbyggnaderna i kvarteret Varvet

Kvarteret Varvet 1 är en tät gårdsmiljö som representerar närmare ett sekel av Norrköpings sjukhushistoria, med två generationer sjukhusbyggnader. Den äldsta byggnaden, som blev stadens tredje sjukhus, uppfördes 1752 som bostadshus åt handelsmannen Olof Lindahl och...
Skandinaviska Banken

Skandinaviska Banken

Skandinaviska Banken uppfördes 1908 efter ritningar av arkitekten Carl Bergsten. Bergsten var i hög grad inspirerad av de kontinentala stilströmningarna, främst jugend och den s.k. nya sakligheten, med sin strävan efter rena former och användandet av moderna material...
Sockermästarens bostad

Sockermästarens bostad

Den s.k. sockermästarbostaden vid sockerbruket Gripen är en av Norrköpings äldsta bevarade profanbyggnader. Den långa, två våningar höga byggnaden under säteritak uppfördes för sockerbruket Gripen 1741 och kom då tillsammans med den intilliggande fabriksbyggnaden att...