Marieborgs herrgård

Marieborgs herrgård

Herrgården Marieborg anlades av assessor Carl Nicolaus Wadström på 1760-talet. Den utgörs idag av två byggnader – en tvåvånig timrad och vitputsad huvudbyggnad med lika höga, framskjutande flyglar i reveterat timmer från mitten av 1700-talet samt en lägre fristående...
Norrköpings Centralstation

Norrköpings Centralstation

1866 öppnades bandelen Katrineholm-Norrköping för trafik. Stationshuset i Norrköping, som sammanbyggdes med en trespårig banhall, ritades av A W Edelsvärd och uppfördes av stadsarkitekten Carl Theodor Malm 1865. Det var ett tvåvåningshus i sten med flacka tak och...
Norrköpings fängelse

Norrköpings fängelse

1790 byggdes spinnhuset som ett annex till yllefabriken i Dragsområdet (namnet kommer av att man här var tvungen att dra upp båtar eftersom forsar och fall inte tillät båtfärd här). Tillverkning av textilier vid Drags började år 1642 då Petter Speet från Lübeck fick...
Norrköpings synagoga

Norrköpings synagoga

I Norrköping invigdes den första synagogan på 1790-talet. Genom det s.k. judereglementet, 1782 hade judar fått rätt att bosätta sig i landets tre största städer: Stockholm, Göteborg och Norrköping – och där utöva sin religion. Byggnaden var belägen vid Södra...
Norrköpings tennishall

Norrköpings tennishall

Tennishallen uppfördes 1929 efter ritningar av Anders Möller, Norrköping. Byggherre var AB Norrköpings Tennishall som bildades samma år. Tennishallen förlades till den 1903 invigda Idrottsparken i stadens södra utkant. Hallen uppfördes invid tre befintliga...
Promenaderna

Promenaderna

Promenaderna med sina lindalléer, som i hästskoform omsluter större delen av Norrköpings gamla stadskärna, började anläggas på 1850-talet, då Norrköping genom industrialismen upplevde en blomstringstid. Ritningsförslaget gjordes 1855 av trädgårdsarkitekten Knut...