S:t Olofsskolan byggdes 1908 som centralskola, med skoladministration, skolbibliotek, specialundervisning och andra funktioner som skulle betjäna de yttre skolorna.

Skolbyggnaden ritades av Carl Bergsten och blev ett av hans mer inspirerade verk, klart påverkad av wienerjugend med dess strama, geometriska formspråk.

Den fem våningar höga byggnaden är sammanfogad av stora, klart avgränsade byggnadsvolymer, med två väldiga flyglar kring ett förskjutet mittparti, utformat som ett torn. Fasaderna har en kraftig vertikalbetoning med ett rikt register av mönstermurningar med utkragade stenar på gavelpartierna och höga glasade burspråk som lättar upp de tunga huskropparna. Huvudentrén markeras av en spetsig valvbåge med glasat tympanonfält.

Planlösningen är i stort sett lika i samtliga våningsplan. Genom byggnadens mittaxel löper en bred korridor som får ljus från gavlarnas burspråk och det förskjutna mittpartiet. Skolsalarna orienterar sig till korridorens båda sidor. I mittentornet lades de centrala funktionerna som gymnastikhall, bibliotek m.m. I kommunikationsutrymmen som korridorer, trapphus och den centrala förstugan finns en rik dekor med mönstermurade friser, schablonmålade bårder och minnestavlor.

Adress: Skolgatan 7.

Ur Bebyggelseregistret.

(Foto: Jarub/Wikimedia Commons Public Domain)