Skandinaviska Banken uppfördes 1908 efter ritningar av arkitekten Carl Bergsten. Bergsten var i hög grad inspirerad av de kontinentala stilströmningarna, främst jugend och den s.k. nya sakligheten, med sin strävan efter rena former och användandet av moderna material som betong. Bergsten var dock inte opåverkad av svensk byggtradition och nationalromantik, företrädd främst av hans lärare I.G. Clason (som bl.a. gjort ritningarna till stadens rådhus 1910). Bergsten kombinerar i bankbyggnaden traditionell hantverksmässighet i materialbehandlingen och omsorgsfull detaljutformning i nya former med moderna material. Bäst framträder detta i det rundade utskjutande hörnpartiet, uppburet av en svängd I-balk. Det indragna entrépartiet vaktas av två stenlejon, skulpterade av Tore Strindberg. Byggnaden renoverades och moderniserades invändigt 1983-84 till att fungera som bostadshus.

Adress: Drottninggatan 10 (kvarteret Storgatan, fastigheten Storgatan 10).

Bebyggelseregistret (Källa: Byggnadsminnen 1978-1988 – Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet 1989)

(Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)