Kvarteret Varvet 1 är en tät gårdsmiljö som representerar närmare ett sekel av Norrköpings sjukhushistoria, med två generationer sjukhusbyggnader.

Den äldsta byggnaden, som blev stadens tredje sjukhus, uppfördes 1752 som bostadshus åt handelsmannen Olof Lindahl och kom senare att benämnas Stenhuskrogarna. 1799 togs byggnaden i bruk som lasarett. 1831 (när den nya intilliggande sjukhusbyggnaden togs i bruk) byggdes huset om till personalbostäder. Mellan åren 1883-1910 användes byggnaden som arrest, därefter som kontor. Den låga, långsträckta 1700-talsbyggnaden är uppförd i tegel med ljusa putsfasader under brant, tegeltäckt sadeltak och med frontespis mot Hamngatan. Mot gårdssidan finns två entréer. Byggnaden har låga fönster i fasadlivet och en profilerad taklist.

När den yngre byggnaden, ritad av Folke Georg Oppman, stod färdig 1831 rymde den 55 vårdplatser och var den första i Norrköping som byggts till att fungera som lasarett. Det är en tvåvåningsbyggnad uppförd i tegel och med ett utbyggt trapphus mot gården. De ljusa putsfasaderna har en tidstypisk, stramt klassicistisk utformning, med frontoner i mittaxeln och på gavlarna, inramade av ett kraftigt listverk med tandsnittsfris. Fönstren har ett tätt spröjsverk och är högre i den övre våningen. Husets sadeltak är täckt med svart falsplåt. Byggnadens exteriör är förhållandevis välbevarad.

De båda lasarettsbyggnaderna sammanlänkas av en låg putsad uthuslänga utmed Tre prinsars gränd. Sammantaget bildar de tre husen en genuin gårdsmiljö.

Bebyggelseregistret (Källa: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län 1990-12-07, 221-820-88)

(Foto: Jan Ainali, Wikimedia (CC-BY-SA-3.0)