Den s.k. sockermästarbostaden vid sockerbruket Gripen är en av Norrköpings äldsta bevarade profanbyggnader. Den långa, två våningar höga byggnaden under säteritak uppfördes för sockerbruket Gripen 1741 och kom då tillsammans med den intilliggande fabriksbyggnaden att omfatta hela kvarteret Vågskålen.

Fasadens nuvarande putsdekor torde ha tillkommit vid 1800-talets mitt. Bottenvåningen innehåller ett antal kryssvälvda rum. AB Gripen, med privilegier från 1735, upplöstes 1907 och sex år senare lades sockerbruket ned. Den fem våningar höga fabriksbyggnaden är numera riven.

Bebyggelseregistret (Källa: Byggnadsminnen 1961-1978 – Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981)

(Foto: Ragnar Öberg (Wikimedia CC-BY-SA-3.0))

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.