Konserthusbron

Konserthusbron

Den 21 juni 1993 namngavs Konserthusbron mellan Gamla staden och Berget. Bron leder till konsert- och kongresshuset Louis De Geer som invigdes 1994 i Holmens ombyggda gamla pappersfabrik.
Holmengatan

Holmengatan

Holmengatan i stadsdelen Berget namngavs den 28 januari 1993. När Holmens gamla fabriksområde blev allmän mark skapades en gata som fick namnet Holmengatan. Den motsvarar Bruksgatan som var det centrala trafikstråket i fabriksområdet. Grunden till Holmens bruk lades...
Fatarevägen

Fatarevägen

Fatarevägen i Simonstorp namngavs den 22 januari 1993. Namngrupp ”träkolstillverkning”. Träkolsbränning har varit en viktig näring i Simonstorpsområdet och namnen Fatarevägen, Kolhusvägen, Kolvägen, Stybbvägen och Träkolsvägen minner alla om denna tillverkning....