Holmengatan i stadsdelen Berget namngavs den 28 januari 1993.

När Holmens gamla fabriksområde blev allmän mark skapades en gata som fick namnet Holmengatan. Den motsvarar Bruksgatan som var det centrala trafikstråket i fabriksområdet.

Grunden till Holmens bruk lades redan 1609 då hertig Johan av Östergötland startade ett vapenfaktori här. Bruket kom under Louis De Geers ledning att omfatta även mässingsbruk och kvarnar. Senare tillkom även pappers- och textiltillverkning. Så sent som 1986 flyttade Holmens sista verksamhet – papperstillverkningen – ut från Kvarnholmen, den holme som gett bolaget dess namn.