Stordammsbron

Stordammsbron

Stordammsbron i stadsdelen Berget namngavs den 30 november 1992. En gångbro har tidigare funnits från Laxholmen till Kvarnholmen i ungefär samma sträckning som nuvarande Stordammsbron. Denna tidigare gångbro kallades Holmbron och uppfattades alltså som en länk i en...
Pilotgatan

Pilotgatan

Pilotgatan i Pryssgården namngavs den 30 november 1992. Namngrupp ”flygtermer”. Gatorna i området hade ”tidigare erhållit namn inom gruppen flygtermer” på grund av närheten till Bråvalla flygflottilj F13. (Piloter ur 2:a jaktdivisionen F 13 Bråvalla år 1981. Foto:...
Kabelbron

Kabelbron

Den 30 november 1992 namngavs Kabelbron i stadsdelen Berget. Valet av namn på bron motiverades på detta sätt: ”I dag finns en förbindelse från Kraftverket Bergsbron-Havet till Holmenområdet. Den har burit strömförsörjningskablar m m men också varit gångbar för...
Krematorievägen

Krematorievägen

Den 30 november 1992 namngavs Krematorievägen i Marielund. Vägen löper från Norra Promenaden till Norrköpings krematorium som är byggt 1938 och ritat av stadsarkitekten Kurt von Schmalensee. Här finns också Krematorielundens begravningsplats.