Stordammsbron i stadsdelen Berget namngavs den 30 november 1992.

En gångbro har tidigare funnits från Laxholmen till Kvarnholmen i ungefär samma sträckning som nuvarande Stordammsbron. Denna tidigare gångbro kallades Holmbron och uppfattades alltså som en länk i en längre förbindelse. ”Det kan vara lämpligt att nu införa ett mer särskiljande namn”, skrev arkitekten Måns Hagberg, som tog fram namnförslaget för hela Holmenområdet.