Den 30 november 1992 namngavs Kabelbron i stadsdelen Berget.

Valet av namn på bron motiverades på detta sätt: ”I dag finns en förbindelse från Kraftverket Bergsbron-Havet till Holmenområdet. Den har burit strömförsörjningskablar m m men också varit gångbar för servicepersonal. Denna bro ska rustas upp eller ersättas med en ny bro i ungefär samma läge.”

(Kabelbron 1931. Okänd fotograf. Ur Holmens bruks arkiv i Norrköpings stadsarkiv)