Lagersvägen

Lagersvägen

Lagersvägen i Jursla namngavs den 29 oktober 1965. Vägen har fått sitt namn efter lantbrukaren och kreaturshandlaren August Lager, enligt Sven Luttemans skrift Personnamn på gatuskyltar inom Norrköpings kommun.
Grönhögsgatan

Grönhögsgatan

Grönhögsgatan i Klingsberg namngavs den 16 september 1965. Stora Grönhög (eller Grönhögstorp) var ett torp och Lilla Grönhög en backstuga sydost om det så kallade Grönhögsberget under 1800-talets andra hälft och in på 1900-talet.
Rotegatan

Rotegatan

Rotegatan i Pryssgården namngavs den 16 december 1965. Samtidigt namngavs Flygargatan, Gruppgatan, Divisionsgatan, Flottiljgatan och Eskadergatan – men dessa byggdes aldrig. Namngruppen ”flygtermer” hämtades från det närbelägna F 13. En rote består av två...
Torsvägen

Torsvägen

Torsvägen i Krokek namngavs 1965. Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Vägen hette ursprungligen Torvägen och namnet anknyter dels till asaguden Tor och dels till Torsjön dit vägen går. Kanske gav Torsvägen inspiration åt övriga vägnamn ur den fornnordiska mytologin i...
Brandmästarvägen

Brandmästarvägen

Namnet Brandmästarvägen i Krokek är känt första gången 1965. Gatan har fått namn av att brandmästare Karl-Erik Jönsson (1912–1992) i Norrköping hade sommarbostad här. Huset som hette Torplyckan var byggt på 1700-talet i Skärsnäs mellan Östra Ryd och Söderköping, och...