Lagersvägen i Jursla namngavs den 29 oktober 1965.

Vägen har fått sitt namn efter lantbrukaren och kreaturshandlaren August Lager, enligt Sven Luttemans skrift Personnamn på gatuskyltar inom Norrköpings kommun.