Torsvägen i Krokek namngavs 1965.

Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Vägen hette ursprungligen Torvägen och namnet anknyter dels till asaguden Tor och dels till Torsjön dit vägen går. Kanske gav Torsvägen inspiration åt övriga vägnamn ur den fornnordiska mytologin i Krokek.