Bruksvägen

Bruksvägen

Bruksvägen i Åby namngavs den 4 oktober 1963. Vägnamnet associerar till Hults bruk utanför Åby som grundades 1697 då Jacob Reenstierna fick privilegium att starta tillverkning av skeppsspik. På 1700-talet började Hults bruk även tillverka stångjärn och på 1880-talet...
Hanholmsvägen

Hanholmsvägen

Den 13 juni 1963 namngavs Hanholmsvägen i Slottshagen och Händelö. Vägen fick namnet efter Hanholmen som ligger öster om vägens sträckning. Hanholmen har varit en holme, men är numera bara en udde i Bråviken. Här anlade Nykterhetsvännernas Segelsällskap (NVSS), bildat...
Hättingslunden

Hättingslunden

Hättingslunden i Smedby namngavs den 13 juni 1963. Hättingslunden är ett mindre parkområde som är uppkallat efter det närbelägna berget Hättingen där en jätte (eller viking) kallad Hätta sägs ha bott.
Surgatan

Surgatan

Den 13 juni 1963 namngavs Surgatan i Sylten. Namnets bakgrund är okänd. Gatan utgjorde ursprungligen en del av Risängsgatan men fick ett eget namn sedan den nya Ledungsplan skurit av den.