Hättingslunden i Smedby namngavs den 13 juni 1963.

Hättingslunden är ett mindre parkområde som är uppkallat efter det närbelägna berget Hättingen där en jätte (eller viking) kallad Hätta sägs ha bott.