Bäckgatan

Bäckgatan

Bäckgatan i Hageby namngavs den 16 september 1954. Gatan löper längs med ravinen från den tidigare Vrinnevibäcken som rann från Vrinneviskogen och förenade sig med Ljura bäck vid Ljura gård. (Butikerna på Bäckgatan 8-10 år 1959. Foto: Arne Gustafsson. Ur Östergötlands...
Egnahemsgatan

Egnahemsgatan

Egnahemsgatan i Hageby namngavs den 16 september 1954. År 1898 uppfördes ett av landets första egnahemsområden söder om Norrköping i samma område som S:t Johannes kyrka skulle komma att uppföras. Det bestod av tolv villor med egen trädgård och två flerfamiljshus....
Värdshusgatan

Värdshusgatan

Värdshusgatan i Kneippen namngavs den 16 september 1954. Gatunamnet minner om värdshuset Västra Lund som uppfördes av Holmens bruk 1759 i Korshagen vid landsvägen mot Linköping. Här kunde stadens invånare ”sig förlusta och därjämte få något till förtäring och...
Bockängen

Bockängen

Den 16 september 1954 namngavs Bockängen i Söderstaden. Något motiv till namnvalet lämnades inte. Sannolikt är den lilla parkens namn inspirerat av den intilliggande Getängen vid Högre allmänna läroverket (i dag De Geergymnasiet). Läroverkspojkarna kallades getter...