Den 16 september 1954 namngavs Värdshusgatan i Kneippen.

Gatunamnet minner om värdshuset Västra Lund som uppfördes av Holmens bruk 1759 i Korshagen vid landsvägen mot Linköping. Här kunde stadens invånare ”sig förlusta och därjämte få något till förtäring och förfriskning”, enligt Björn Helmfrids bok Holmenöden och Västra Lund var ett livligt frekventerat värdshus fram till 1830-talet. Det fick sitt namn i analogi med de på motsatta sidan av Strömmen belägna Norra Lund och Himmelstalund.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.