Värdshusgatan i Kneippen namngavs den 16 september 1954.

Gatunamnet minner om värdshuset Västra Lund som uppfördes av Holmens bruk 1759 i Korshagen vid landsvägen mot Linköping. Här kunde stadens invånare ”sig förlusta och därjämte få något till förtäring och förfriskning”, enligt Björn Helmfrids bok Holmenöden och Västra Lund var ett livligt frekventerat värdshus fram till 1830-talet. Det fick sitt namn i analogi med de på motsatta sidan av Strömmen belägna Norra Lund och Himmelstalund.