Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Kvarteret Konstantinopel

Kvarteret Konstantinopel

Kvarteret Konstantinopel i Gamla staden var namngivet 1728.

De andra kvarteren med geografiska namn ligger i närheten av hamnen och namnvalet saknar rimlig förklaring. Edward Ringborg gjorde ändå ett försök utifrån det faktum att borgmästare Jacob Ekbohm 1728 ägde tomt nr 1 i kvarteret: ”Måhända ville man hedra den förträfflige borgmästaren genom att i kvadratens namn antyda, att han var en ’hederpascha’. Förklaringen kanske är allt för långsökt men någon närmare förklaring till det besynnerliga namnet står ej författaren f.n. till buds.”

(Holmens bruks gamla bomullslager i kvarteret Konstantinopel år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Källhagsvägen

Källhagsvägen

Källhagsvägen i Åby namngavs den 29 december 1961.

Källhagen var ett torp som låg i närheten av en källa. Den var känd för att aldrig torka in eller frysa.

(Torpet Källhagen i slutet av 1940-talet. Foto: privat)

Kvarteret Renströmmen

Kvarteret Renströmmen

Renströmmen finns med på den första kvartersnamnskartan över stadsdelen Nordan 1729.

I kvarteret ägde handelsmannen Johan Dellinghausen, rådmannen Jochim Wittstock och handelsmannen Hendrich Willkens tomter 1728. ”Släktnamnen tyda på tyskt ursprung. Månne kvadratens namn syftar på ägarnes släkthärstamning från Rhentrakten”, skrev Edward Ringborg. ”Rhenfloden kallas ännu 1796 i Norrköpings Tidningar Rhenströmmen”, tillade Arthur Nordén. Ringborg framförde också teorin att klädesfabrikören Jacob Rehnström och hans åldrige fader har givit namn åt grannkvarteren Renströmmen och Gubben. ”Några dokument, som styrka den rätt naturliga förmodan […] hava icke anträffats.”

(Standard Hotell i nuvarande kvarteret Renströmmen år 1922. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Borgmästarvägen

Borgmästarvägen

Borgmästarvägen i Krokek omtalas första gången 1970.

Här ägde borgmästaren i Norrköping Carl Johan Reventberg (1881–1957) en sommarvilla som ännu finns kvar.

(Carl Johan Reventberg. Ur Porträttgalleri från Östergötland, 1937)

Kvarteret Vipan

Kvarteret Vipan

Kvarteret Vipan i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”.

(Flerfamiljshus i kvarteret Vipan vid korsningen Vinkelgatan-Lötgatan år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Knäppingsborgsgatan

Knäppingsborgsgatan

Knäppingsborgsgatan finns med på kartorna från 1769 och leder till Knäppingsborg. Enligt legenden hade en dansk viking vid namn Knäpp intagit klippan vid de sju landsvägarnas passage över Strömmen och där byggt en borg. I kvarteren Knäppingsborg och Nya Strömmen hade släkten Swartz tobaksfabrik och residens. Norrköpingshistorikern Arthur Nordén ansåg att holmens namn, Knäppingen, ursprungligen betydde ”den lilla knappen” eller ”det lilla runda berget”.

(Korsningen Knäppingsborgsgatan – Generalsgatan 1964)

Kvarteret Backen

Kvarteret Backen

Kvarteret Backen i stadsdelen Berget var namngivet 1729.

Kvarteret har fått sitt namn ”efter markens stupande beskaffenhet”. I stadsdelen bodde många smeder som var anställda vid mässingsbruket och gevärsfaktoriet. ”Höjderna däruppe kallades därför Tyskbacken – smederna voro som bekant ofta utländingar – och detta namn finnes äfvenledes kvar än i dag, i den förkortade formen Backen”, skriver Arthur Nordén.

(Flerfamiljshus i kvarteret Backen år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Sörbyvägen

Sörbyvägen

Sörbyvägen i Fiskeby namngavs den 21 december 1933.

Vägen leder till Sörby egendom vars mangårdsbyggnad blev officersmäss när F 13 byggdes och nu inrymmer Sörby Herrgård Catering & Arrangemang. Sörby nämns första gången på 1300-talet i ett av Ingrid Svantepolksdotter utfärdat testamente. Under 1600-talet ägdes gården i tur och ordning av släkterna Utter, De Geer och Klingstedt. Namnets förled har tolkats både som väderstrecket söder och sör i betydelsen smuts och sörja – detta eftersom på en karta 1650 gärdena är kraftigt dikade och jordmånen sägs vara ”ler- och dungjord”.

(Sörby herrgård år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Stohagsgatan

Stohagsgatan

Stohagsgatan i Oxelbergen namngavs den 20 december 1945.

”Stohagsgärdet, Gustaf Vasas gamla hästhage, har givit namn åt den gamla Stohagsgatan, som löper i Stohagen.” Stohagsgärdet var ett vidsträckt markområde alldeles utanför staden (sydost om nuvarande Gustaf Adolfsplan) och återfinns på en karta 1695.

Fram till 1945 var Stohagsgatan namnet på nuvarande Tingstagatan.

Kvarteret Hornet

Kvarteret Hornet

Kvarteret Hornet i stadsdelen Berget var namngivet 1729.

Namnet saknar förklaring och varken Arthur Nordén eller Edward Ringborg hade några teorier – vilket är ovanligt.