Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Säckgatan

Säckgatan

Säckgatan i Rambodal namngavs den 16 maj 1991.

Gatan är en säckgata, det vill säga en gata med vändplan. Enligt namnberedningens protokoll var namnet var en nödlösning: ”Då det är svårt att hitta ett namn med anknytning till området och gatan ifråga enligt nuvarande översiktsplan kommer att förbli en säckgata även i framtiden föreslås att gatan även får namnet Säckgatan.” Namnet har en dubbel betydelse och anknyter även till namngruppen ”jordbruk” som används i stadsdelen.

Kvarteret Jungfrun

Kvarteret Jungfrun

Kvarteret Jungfrun på Saltängen har fått sitt namn senast 1729 av Jungfrubron, som från åtminstone slutet av 1600-talet band samman Saltängen och Skeppsholmen, tidigare kallad Prästholmen. Arthur Nordén ansåg att nunnorna i Askeby hade låtit bygga bron till holmen, som klostret ägde, och att kvartersnamnen Jungfrun, Munken och Nunnan var kopplade till klostret. I början av 1800-talet fylldes Lillån igen och Skeppsholmen blev en del av Saltängen.

(Vy från Hamnbron mot Norra kajen med Centralföreningens magasin och kontor år 1929. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Ingelstagatan

Ingelstagatan

Ingelstagatan i Butängen och Lagerlunda namngavs den 14 maj 1959.

Vägen löpte till Ingelstad gård. Ingelstad (eller Ingelsta) är känt sedan 1400-talet. År 1910 köpte Norrköpings stad gården och Ingelstadjorden blev senare uppdelad i industri- och handelsmark där företag kom att etablera sig.

Vägen från Norrtull har sedan åtminstone 1700-talet kallats ”vägen till Ingelsta och Ståthöga”. Gatusträckan närmast staden hette i början av 1900-talet Änggatan och sedan Ingelstavägen 1928–1959.

Kvarteret Proppen

Kvarteret Proppen

Kvarteret Proppen i Ingelsta namngavs den 13 maj 1959.

Namngrupp ”elektriska termer”.

Vasaparken

Vasaparken

Vasaparken i Söderstaden namngavs den 12 maj 1921.

”Detta namn har ju dels en oomstridd god historisk klang och dels sitt berättigande särskildt för ifrågavarande stadsplaneområde, enär det står i intimt samband med de från samma tidsskede av Sveriges historia  härstammande benämningarne på två andra öppna platser inom området, nämligen Gustaf Adolfs plan och Kristinaplatsen”, konstateras i underlaget till stadsfullmäktiges beslut.

Där parken nu ligger fanns på 1800-talet handelsträdgården Fridtuna, grundad av trädgårdsmästaren Wilhelm Leykauf (1819–1882) som planterade de första träden i Norra Promenaden 1858 och där hade reservträd
på rot. Senare drev Gustavianska barnhemmet ett hem för föräldralösa flickor i mangårdsbyggnaden och från 1907 fanns där även ett stort kolonilottsområde.

Ryttarstigen

Ryttarstigen

Ryttarstigen i Krokek namngavs senast 1970.

Vägen kanske har fått sitt namn av den gamla ridvägen från Uttersbergs gård.

Kvarteret Stenhuset

Kvarteret Stenhuset

Kvarteret Stenhuset hör till 1729 års kvartersnamn.

Här låg Louis De Geers palats, Stenhuset, som uppfördes 1627–1646 i rött och gult tegel, och var dåtidens praktfullaste privathus i Norrköping. Anläggningen omfattade också två flyglar, ekonomibyggnader, stall, vagnshus, fähus och en brukshandel samt en stor trädgård. Sedan De Geer byggt ett nytt palats i Stockholm övertogs Stenhuset av hans svärson och förtroendeman i Norrköping, Carl De Besche (1612–1681), och senare residerade Jacob Reenstierna (1625–1678), den nya ägaren till Mässingsbruket, här. Palatset eldhärjades 1711 och revs. Enligt 1766 års mantalslängd användes kvarteret Stenhuset som tobaksplantage.

Den välva källarvåningen från De Geers hus ingår i den nuvarande byggnaden som uppfördes 1784 av murmästaren Johan Fredric Fehmer

(Foto: Bengt Oberger/Wikimedias Commons CC BY-SA 3.0)

Daniels väg

Daniels väg

Daniels väg i Åby namngavs den 9 maj 1950.

Till minne av textilarbetaren John Danielsson (1890–1959) som bodde på Lindbyvägen där Daniels väg börjar. Socialdemokraten Danielsson var ordförande för kommunalfullmäktige i Kvillinge 1927–1946 och för kommunalnämnden 1928–1949. Han var därtill ordförande i fattigvårdsstyrelsen, landstingsman och ordförande för Textilarbetareförbundets i sektion i Torshag.

Kvarteret Kanalen

Kvarteret Kanalen

Kvarteret Kanalen i Lindö namngavs den 8 maj 1967.

Kvarteret ligger vid Lindökanalen, som byggdes 1956–1962. Tankar på en kanal som skulle göra inloppet till Norrköpings hamn kortare hade funnits i flera hundra år. År 1948 fattade stadsfullmäktige byggbeslutet och i juni 1962 kunde Lindökanalen invigas genom att Gustaf VI Adolf och drottning Louise åkte genom den i motortorpedbåten Plejad följd av en armada av båtar med firande passagerare.

(Invigningen av Lindökanalen år 1962. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)

Kvarteret Örnen

Kvarteret Örnen

Kvarteret Örnen i Söderstaden namngavs senast 1906.

Namngrupp ”fåglar”.

(Flerfamiljshus i kvarteret Örnen vid korsningen Nelinsgatan–Askebygatan år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)