Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Folkparken

Folkparken

Den 3 september 1895 namngav stadsfullmäktige den nya parkanläggningen ”i öfre och nedre Dragsgärdena”. Den fick namnet Folkparken.

Parken anlades 1892–1894 på initiativ av grosshandlaren och riksdagsmannen John Philipsson, som även bekostade anläggningsarbetet. Folkparken är en så kallad engelsk park och med sina 20 hektar är den Norrköpings största park.

(Foto: Carl Werngren. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Läs om Folkparken i Peter Kristenssons stadshistoria krönika i Folkbladet.

Smedjegatan

Smedjegatan

Smedjegatan har fått sitt namn efter dess läge vid kvarteren Musköten och Karbin och här bodde smeder från gevärsfaktoriet. Gatan finns med på 1769 års Norrköpingskartor.

(Smedjegatan 49 år 1948. Foto ur Östergötlands museums samlingar)

Kvarteret Danzig

Kvarteret Danzig

Kvarteret Danzig i Östantill var namngivet 1728.

Namngrupp ”geografiska namn”. Kvarteren Danzig och Lybeck är de enda som återstår av en lång rad geografiska kvartersnamn i närheten av hamnen på 1720-talet: Amsterdam, Danzig, Köpenhamn, Lissabon, London, Lybeck, Ostindien, Paris, Rom och Västindien. Det går inte att avgöra om namnet valts med tanke på de här boende skepparnas och handelsmännens särskilda förbindelser med städerna eller om de är allmänna.

(Kvarteret Danzig vid Trädgårdsgatan. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Butgatan

Butgatan

Butgatan i stadsdelen Berget finns med på 1769 års stadskartor.

Bakgrunden till namnet är inte klarlagd. Butängen norr om staden är känd sedan 1600-talet, och på Saltängen fanns 1729 kvarteret Butängen och i början av 1760-talet en Butgatan. Om det finns någon koppling till dagens Butgatan är okänt. Förleden kan vara dialektordet but (klump av jord, något uppblött) eller så hade kanske gatan något att göra med butarna – de män som körde hästfororna från Finspångs bruk till Norrköping.

Kvarteret Skrinnaren

Kvarteret Skrinnaren

Kvarteret Skrinnaren i Klingsberg namngavs den 30 augusti 1965.

Namngrupp ”vintersport”.

Kvarteret Svanen

Kvarteret Svanen

Kvarteret Svanen på Saltängen namngavs senast 1862.

Namngrupp ”sjöfåglar”.

(Bostadshus från 1919, nu använt för kontor, i kvarteret Svanen vid Norra Promenaden och Lotsgatan år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Vilobacken

Vilobacken

Vilobacken i Krokek namngavs den 28 augusti 2002.

Namnet anknyter till ”en vilobänk som funnits vid backen de senaste 30 åren”.

(Vilobänken år 2015. Foto: Pelle Zettersten)

Kvarteret Huslånet

Kvarteret Huslånet

Kvarteret Huslånet i Skarphagen namngavs den 27 augusti 1973.

Namngrupp ”banktermer”.

Kvarteret Bakugnen

Kvarteret Bakugnen

Kvarteret Bakugnen i Östantill var namngivet 1728.

I kvarteret bodde bagaren Jöns Bergman 1728.

(Kvarteret Bakugnen i korsningen Trädgårdsgatan – Generalsgatan år 1944. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Kadriljen

Kvarteret Kadriljen

Kvarteret Kadriljen i Navestad namngavs den 25 augusti 1969.

Namngrupp ”danser”.