Den 25 september 1969 namngavs Lekaregatan i Navestad.

Namngrupp ”dans”.