Den 24 september 1970 namngavs Fyrvaktargatan i Lindö.

Namngrupp ”båtar och hav”. Namnet Fyrvaktargatan fastslogs redan 1967, men när stadsplanen för kvarteret ändrades skapades istället tre återvändsgator. Den mellersta av dem fick överta det gamla namnet.