Fyrvaktargatan i Lindö namngavs den 24 september 1970.

Namngrupp ”båtar och hav”. Namnet Fyrvaktargatan fastslogs redan 1967, men när stadsplanen för kvarteret ändrades skapades istället tre återvändsgator. Den mellersta av dem fick överta det gamla namnet.