Norrköpings historia

 

Utgrävning i kvarteret Gamla Rådstugan

Utgrävning i kvarteret Gamla Rådstugan

Under maj och juni pågår en utgrävning i kvarteret Gamla Rådstugan. Vid förundersökningen 2011 hittades rester av ett gravmonument från 1100-talet (en s.k. Eskilstunakista) och Norrköpings hittills äldsta hus (nedbrunnet på 1100-tal). I år har arkeologerna hittills...

läs mer

Broderiet berättar om renässansen

22 brodöser från länet ställer ut över 60 olika broderiarbeten inspirerade av renässansen och Vasaättens epok. På söndag öppnar utställningen "I renässansens Norrköping" i Hedvigs kyrka. Folkbladet 2015-05-29

läs mer

Stans utkant förr i tiden

När byggplanerna på norra kajen börjar ta form blickar man inte bara framåt utan även bakåt. Hur såg det ut här förr i tiden? Folkbladet 2015-05-22

läs mer

Arkeologer i Motala ström

I Norrköping genomförs just nu marinarkeologiska undersökningar i inre hamnen. Anledningen är att en ny detaljplan ska tas fram för området. P4 Östergötland 2015-05-07

läs mer

Vackert och läsvärt om staden (recension)

"Det är med viss förväntan jag påbörjar läsningen av Karl Magnus Peurells bok Vandringar i Norrköping. Jag har aldrig själv haft förmånen att vara med på någon av Peurells stadsvandringar, men jag hört mycket om dem. Ryktet säger att ska man gå på en stadsvandring i...

läs mer

Musikparken

Musikparken

Musikparken i Klockaretorpet namngavs den 4 december 2020.

I parken har en lekplats med musiktema skapats och barnen i närbelägna Tamburinens skola höll en omröstning om vad den skulle heta. Musikparken fick flest röster följd av Melodin och Trumpeten.

Kvarteret Björkspinnaren

Kvarteret Björkspinnaren

Kvarteret Björkspinnaren i Smedby namngavs den 3 december 1990.

Namngrupp ”fjärilar”. Björkspinnaren är en kraftigt byggd, ljust gråröd, spinnare som förekommer över stora delar av Sverige.

Kvarteret Växeln

Kvarteret Växeln

Kvarteret Växeln i Butängen namngavs den 2 december 1915.

Vid kvarteret fanns växlar för bispåret mellan Centralstationen och International Harvesters industriområde.

(De gamla lokstallarna i kvarteret Växeln. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)

Kvarteret Monopolet

Kvarteret Monopolet

Kvarteret Monopolet i Klingsberg namngavs den 1 december 1949.

Namngrupp ”tobak och eld”. År 1914 beslutade riksdagen om statligt monopol på tobakstillverkning och året därpå bildades AB Svenska Tobaksmonopolet. Samtliga svenska tobakstillverkare förstatligades, däribland den Swartzska snusfabriken i Knäppingsborg. Där kvarteret Monopolet nu ligger odlades tobak och den sista tobaksladan revs 1951.

(Stjärnhusen i kvarteret Monopolet. Foto: Oskar Bladh. Ur Arkitektur- och designcentrums samlingar)

Kvarteret Domaren

Kvarteret Domaren

Kvarteret Domaren i Kneippen namngavs den 30 november 1992.

Namngrupp ”fotboll”. Ansluter till namnen på de intilliggande kvarteren i stadsdelen Ektorp. Var tidigare en del av kvarteret Bollen.

(Nybyggda bostadshus i kvarteret Domaren år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.